m

Show background

Gröna Perspektiv är mer än ett namn, det är ett förhållningssätt, ett sätt att betrakta omvärlden och människorna. Det är att alltid ha ett par glasögon på sig, som tar med det gröna, det som ger liv, det som får oss att må bra.

Gröna Perspektiv – och därmed jag – har alltid haft en aspekt invävd i företaget och det är hälsa och psykiskt mående. Ju mer jag kunnat utveckla min kompetens inom jord, trädgård, odling, skörd, desto mer har jag kunnat fokusera på det som är bortom, det som allt inom trädgård syftar till, enligt mig; att få oss att må bra!

Under de första åren fick jag mina kunder att må bra, men ambitionen sträckte sig längre än så, jag vill använda mina gröna kunskaper tillsammans med mina kunskaper i sociologi och psykologi och hitta former där dessa gröna sysslor kan användas för att få människor i  vårt lite skeva samhälle. Jag tror många behöver kontakt med jorden, det levande och det som växer. Oavsett om behovet är skönhet i det växande och blommande eller odling för skörd och mat, så gör dessa sysslor kopplade till trädgård något med oss. Forskning visar att vi mår bra och att pulsen går ner till vilopuls bara av att vistas ute i gröna miljöer. Lövverk, grönska, gräs och blommor signalerar till våra sinnen något djupt ursprungligt, och vi kan bygga upp oss istället för att brytas ner av oro och stress.

Sedan två år tillbaka är jag bland annat handledare i ett odlingsprojekt på Stiftelsen Gyllenkroken i Göteborg. Gyllenkroken är en idéburen organisation, religiöst och politiskt obunden, med verksamheter för att minska psykisk ohälsa. Vi arbetar och samarbetar vidare med andra organisationer och försöker utöka verksamheten att nå flera och breddas i sitt innehåll. Bland annat har vi provat på getvandring med Stadsjord i Göteborg. Det ni, vet ni inte vad det är! Hihi, titta in på Gröna Perspektivs eller Gyllenkrokens Instagram så ska ni få se! Jag tror på det här; att umgås med det gröna, det levande, växter och djur, får oss att må bra. Jag har förhoppningar om att kunna berätta mer om detta framöver, men tills dess får ni hålla till godo med dessa tankar och bilder och veta att jag finns, jag verkar, jag samarbetar och att det gröna perspektivet tycks sprida sig i allt vidare cirklar…

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close