m

Show background

Detta blir en fantastisk rabatt!

Jo, det vet jag, för jag har grävt. Förarbetet har jag lärt mig är min största styrka, min bästa garanti för ett praktfullt resultat. Att ha en god jord att sätta ner växterna i är a och o för en lyckad rabatt. Det är därför jag kan lämna garanti på rabatter jag anlägger. Jag vet hur jag har behandlat jorden och att bästa förutsättningar finns för de växter jag har valt ut. Skulle växterna inte ta sig, vet jag att det varit fel på rotsystemet från början eller att jag har gjort fel.

Att designa en rabatt är jättespännande! Jag tittar på grundförutsättningarna, väljer växter för den jordmån, de solförhållanden som råder och därefter färgerna som ska dominera. Väljer ut de spektakulära inslagen och de – lika viktiga – bakgrundsväxterna, vävarväxterna, de som förhöjer det vackra med de “stolta primadonnorna” som Hannu Sarenström valt att kalla dem! Något för tidig vår, något för högsommaren (givetvis…) och sedan höstfärgerna, och vintersiluetter! Pang! Där satt den!

Men, det viktigaste, det ser ni här. Jorden, markförhållandena som växterna ska stå i. Jord – humusmaterial, grus, sand, lerpartiklar, naturlig gödsel, allt i en avvägning som uppfyller ståndorten för växtplatsen. Och genomgrävt, blandat, uppluckrat. På djupet! Minst två spadtag ner. Så. Nu kör vi!

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close