m

Show background

Gröna Perspektiv utför professionella tjänster för din fastighet eller för bostadsrättsföreningar. Ni anlitar oss för planering av ytorna, växtdesign och trädgårdsskötsel. Nedan finner du beskrivningar av Gröna Perspektivs tjänster. Om du kontaktar mig ger jag dig gärna referenser för de fastighetsägare och bostadsrättsföreningar jag arbetat med sedan 2010.

Planskiss

För långsiktighet, bestående värden och livskvalitet.

Anlita Gröna Perspektiv för en god planering av utemiljön. Jag utför allt från ritning till anläggning.

Vill du förbättra utemiljön och höja upplevelsen av boendet?

Tror du att det höjer värdet både på livskvalitén och fastigheten?

Med våra kunskaper om vad växterna tillför i rumslighet, estetik och den allmänna upplevelsen av  miljön i och runtomkring fastigheten, hjälper jag er att tryggt skapa njutning i den omedelbara upplevelsen och garanterar en höjning i det långsiktiga värdet. Kontakta mig för genomgång om vad jag kan hjälpa er med och för offert.

Hemsidan 'Mitt' kopia

Planering och design – så skapas ett större utnyttjande.

Formgivning och planering av utemiljön är det som många kunder anger som svårast och gärna tar emot råd om. Ofta finns ett befintligt växtunderlag, men kompositionerna saknar struktur och det finns inte den stämning man eftersträvar som ökar trivseln och utnyttjandet av ytorna som tillhör boendet.

“Det är fortfarande träd och buskar och rabatter, men annorlunda planerat så att allt upplevs annorlunda.”

Genom att få en bra stomme i miljön där önskemål och praktiska krav har planerats in, får du en innergård och trädgårdsytor där alla kan njuta och där  växterna tillför ett värde i både estetik och fastighetsvärde.

solhattsrabatt-lime

Design av rabatter och växtlighet.

Noggrann planering av växterna är inte bara viktigt ur estetisk synpunkt. I grunden handlar det om att utnyttja ytorna för en estetisk upplevelse, men att de är planerade för att

  • täcka ytorna och minska ogräsetablering
  • utnyttja HELA säsongens rikedom – tidig grönska och vårblom, sommarens överflöd, höstens färger och vintersiluetter.
  • skapa rumslighet och inramning för vistelse och trivsel. Både för umgänge och enskild vila.
  • men även färg- och blomkomposition som förstärker upplevelsen och skapar blickfång som höjer värdet av både boende och fastighet.

Kontakta mig för förslag och anpassade offerter.

Innergård av Gröna Perspektiv.

Underhåll och skötsel av utemiljön

Gröna Perspektiv utför skötselarbete i sina anläggningar, som återkommande skötsel under säsongernas växlingar. Med kunskap och respekt för boende och miljön ordnar jag att det blir gjort professionellt, effektivt och med hänsyn till vad som är rätt för växt och trädgård. Jag medför de redskap som behövs.

Kontakta mig med frågor och offerering.

Close