m

Show background

Varför ska man beskära träd och buskar? Tja, det är ju en smaksak, men i sin naturliga miljö sker emellertid en “spontan” beskärning som tuktar och minskar volymen. I våra trädgårdar vill vi ofta hålla efter storleken och framhäva de vackra egenskaperna. Hos fruktträd gynnas fruktsättningen av beskärning – det ger friskare frukt, färre och större frukter och man håller trädet friskt och välväxande. För beskärning finns alltså både nyttoskäl och estetiska/praktiska skäl. Bra att veta om du vill anlita Gröna Perspektiv för beskärning i din trädgård! Väl mött!

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close