m

Show background

Kan Gröna Perspektiv vara en del i dina drömmars trädgård? Jag utför allt från att designa hela eller delar av trädgården, till anläggning och plantering. Här finner du beskrivningar av Gröna Perspektivs olika tjänster och designpaket.

Välkommen!

blomma_widescreen

Drömträdgården inom räckhåll.

Vill du ha skiss och planteringsunderlag för att göra det själv eller vill du att jag beställer växter och levererar, förbereder jorden och planterar? Du kan anlita Gröna Perspektiv på vägen, oavsett ditt val. Ritning och växtlista arbetar jag fram i dialog med dig. Min kunskap möter dina önskemål och platsens förutsättningar. Voilà – en ny trädgård!

Stor lantlig trädgård, radhustäppa eller boende inne i stan? Jag planterar i trädgård eller i växtkärl, krukor och uppbyggda växtbäddar på innergårdar och balkonger. Från minsta perenn till häckar, fruktträd och prydnadsträd. Arbetskostnaden för dig som privatperson är 550 kr/tim (inkl moms).

designskiss

Trädgårdsdesign – dina drömmars trädgård blir till.

Formgivning och planering av trädgården är grunden. Du kanske har ett växtunderlag du trivs med, men kompositionerna saknar struktur och den stämning du eftersträvar i sin trädgård.

Vill du utnyttja hela säsongen? Med min hjälp får du växter som avlöser varandra i blomning. Dessutom behövs inramning för att dina favoritväxter verkligen ska framstå som de primadonnor du tänkte när du köpte dem, eller hur?

“Genom att bygga väggar, golv och tak, framträder dina växtfavoriter och allt faller på plats.”

Genom att få en bra stomme i trädgården där dina önskemål och praktiska krav har planerats in, får du en trädgård där du kan njuta och slappna av och där det blir roligt att sköta om planteringarna. Dina favoritväxter hittar lätt sin placering, och framhävs av den omgivande miljön. Designarbeten offereras oftast, men baseras på en timkostnad på 800 kr/tim (inkl moms) och ofta kan du kalkylera med omkring tre och fem timmar för en trädgårdsritning, beroende på vilken detaljrikedom du efterfrågar.

För att göra det enkelt för dig som kund att orientera dig i vilken typ av designuppdrag som passar ditt intresse och dina behov har jag sammanställt följande designpaket:

1. Trädgårdsdesign: en plan för hela trädgården – och dig!

En – eller flera! Trädgårdsritning är mer än bara en bild uppifrån av din tomt. Det är en plan över hela din trädgård, som tar hänsyn till er och ert liv i hus och hela den gröna miljön som omger er. Tänk vad boendet blir mycket större, när du använder hela tomten i samklang med dina rum inomhus!

Jag vill träffa er och vi pratar igenom era trädgårdsdrömmar och benar ut vad som kan och ska förverkligas. Eller pratar om idéerna som inte finns. Inspirationen som aldrig infunnit sig. Ytorna som aldrig kunde bemästras! Min kunskap handlar om att vaska fram behoven och ge er lösningarna ni inte trodde fanns.

Trädgårdsdesign är inte bara att placera ut växter på lämpliga ställen. Det är hänsyn till önskningar, platsens förutsättningar, och kännedom om vilka växter som passar. Efter samtal och frågor lägger jag fram ett förlag på design. All information sammanfattas i en skalenlig ritning och illustrerar det du önskar; formgivning av planteringar, gångstråk, placering av häckar och träd, uteplatser med mera. Idéer om olika ytmaterial kan anges, exempelvis grus, marksten eller trädäck. En befintlig situationsplan över tomten i min hand – och startskottet har gått för ökad livskvalité och höjt värde på fastigheten!

Trädgårdsdesign offereras efter besök och priset baseras sedan på kundens önskemål vad gäller yta och mängd information. En fingervisning ger vid handen en arbetskostnad på 800 kr/tim och trädgårdsplanering som ligger kring 6 till 12 timmar.

2. Växtdesign – ett förhöjt blickfång

Du vill ha formgivning och utvalda växter till en rabatt. Utifrån foto eller hembesök utarbetar jag designen på en enskild rabatt i din trädgård.

En växtdesign, en växtlista – för den händige

Eventuellt vill du bara ha ett växtförslag; utifrån rabattens läge och växtförutsättningar kommer vi överens om att du vill ha en lista med namn på växter som skulle trivas. Med listan i högsta hugg kan du sedan ge dig av till plantskolan eller nämsta webbutik och beställa hem sorter och antal efter dina egna önskemål. 🙂

Växtkompostion – för dig som vill gå ett steg längre.

Njae, det var växtdesign du ville ha, planering och utformning av rabatten, komposition och formgivning av både ytans utseende och avlösande blomning och “high lights” efter säsong. Med angivna mått och läge planeras former och rätt växter in. Utifrån dina önskemål om färger, stil och andra värden (t ex fjärilsrabatt, ätliga växter, höstfägring, gröna bladverk… etc) och hänsyn taget till växtplatsens förutsättningar, får du ett skalenligt förslag med växtangivelser som du sedan kan plantera själv eller lämna som planteringsuppdrag till Gröna Perspektiv.

Med Gröna Perspektiv tar du din entré, din uteplats, dina gångstråk ett steg längre. Höj värdet på dina vardagsupplevelser!

Design och trädgårdsskötsel

Design- och skötselråd – trädgårdskonsultation, 1 timme.

Konsultationen anpassas efter din trädgård och dina önskemål. Vi gör en rundvandring där du får svar på alla dina trädgårdsfrågor och vi bollar idéer om utformning och funktion. Du antecknar i eget block och får tips om växtslag eller former och olika förslag på åtgärder och trädgårdslösningar.

Fokus kan läggas på din fortsatta skötsel av din trädgård och förslag på olika åtgärder med det som redan finns. Inom form och design får du formmässiga råd och förslag. Det kan gälla planering av gångar eller rabatter, färgsättning och växter för olika säsonger, samt förslag på vilka träd, buskar och perenner som kan trivas i din trädgård.

Fast pris 1 800 kr, inkl moms. (Gäller för kunder inom Härryda kommun och resor inom en halvtimmes avstånd, därefter tillkommer 110 kr (inkl moms) per påbörjad halvtimmes körtid t o r.)

trädgårdsskötsel

Gräva, rensa och klippa!

Gröna Perspektiv utför skötselarbete i trädgårdar, ibland enstaka tillfällen, men ofta återkommande skötsel under säsongernas växlingar. Utifrån dina önskemål om vad som behöver göras ordnar jag att det blir gjort professionellt, effektivt och med hänsyn till vad som är rätt för växt och trädgård. Jag medför de redskap som behövs. Kontinuerlig skötsel av underhållskaraktär subventioneras via skattsedeln eftersom det ingår i hushållsnära tjänster – så kallat “RUT-avdrag” (se nedan) – och du betalar då endast hälften av arbetskostnaden per timme. Även trädbeskärning inkluderas i hushållsnära tjänster sedan 1 augusti 2016 och Skattemyndigheten medger RUT-avdrag på 50% även för denna tjänst.

Trädgårdsskötsel utför jag till en timkostnad av 550 kr (inkl moms) och med RUT-avdrag hamnar det på 275 kr/tim (inkl moms). Ring gärna om du undrar vilka tjänster som ingår i RUT-avdraget.

Close