m

Jag har haft förmånen att rita och planera innergården för hyresgästerna i en privat fastighet i Göteborg. Under ett års tid har vi träffats, fastighetsägare, boende och jag. Med ett öra mot önskemålen och ett öra (finger?!) i myllan har detta mynnat ut i ett förslag med förändrade innergårdar med sköna “rum” att vistas i och rabatter med enbart ätliga växter. På önskelistan fanns nämligen möjligheten för de boende att kunna odla och skörda. På sikt kanske det blir odlingsbäddar, men första steget blir innergårdsträdgårdar med ätligt växtmaterial, perenner, buskar och träd, det finns ju faktiskt åtskilligt av våra vanligt odlade växter som man kan äta. Visste du att man kan äta kärleksört? Och den utskällda berberisbuskens bär? Rosor, klängväxter, vackra körsbärsträd. Detta blir en trädgård med flera dimensioner. Så kan det bli när det mänskliga villkor får gröna perspektiv. 😀

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close