m

Tre tomtskisser på samma tomt. Efter en konsultation vill kunden ibland gå vidare med fortsatt konkretisering av de idéer vi fått fram. Då kan det vara relevant att laborera med mer än en ritning, speciellt som här, när hela tomten ska förändras för att spegla familjens behov, och olika förråd och andra funktioner behöver planeras in. Målet är att få till snygga, funktionella och naturliga lösningar.

Var med och tyck till! Vilken av de tre gillar du bäst? Varför? Nedan ser du en kortfattad beskrivning till vart och ett av de tre alternativen, om du tycker ord förstärker tolkningen av bilden. Varsågod:

Alternativ 1: här har jag haft 3 fokus; parkering, förråd och utnyttjande av den soliga sidan av tomten.Genom förrådets placering får man en generös yta för bilarna, men förrådets vägg bildar också en naturlig yta att ha ett uterum i form av t ex ett trädäck. Trädäcket blir rymligt, ligger ovanför slänten och nås lätt från uteplatsen framför huset. Eftermiddags- och kvällssol når trädäcket och genom olika växtlighet får man en plats skyddad från insyn. Kortare häckar i kombination med friväxande buskar och rabatter ger både möjlighet till blom och lummig grönska.

Alternativ 2: fokus här har varit en naturlig och smidig infart, utan att stjäla för mycket yta. Placeringen av förrådet i anslutning till infarten, men ändå 4,5 m från tomtgränsen skapar spänning och gångens ringlande känns naturligt. Mot väggar och plank eller spaljé har man nattliga platser att sätta krukor med säsongens blommor, bänkar och annat för att skapa trivsel. Exemplevis kan man låta häcken böja av inåt en bit, som på ritningen, och låta den mötas av en grind eller dörr i planket, allt beroende på vilken intimitet man vill skapa för trädgårdsrummen innanför.

Alternativ 3: Genom att följa bygglovsreglerna och ändå placera in en carport, lyckas man få ytterligare en trivsam lösning. Carportens ena vägg i form av en spaljévägg, skiljer av och ger trädäcket en placering bort från gata och insyn, kombinerat med öppenhet mot solljuset. Kantigheterna upplevs som följsamma eftersom de naturligt följer tomtens höjdskillnader. Det finns gott om plats för bilar, cyklar och soptunnor kan få en naturlig och ändå dold placering.

Skriv något på meddelarsidan, eller på facebook – vore jättekul att höra vad ni tycker!

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close