m

Show background

De där växterna du älskar… Vill du ha fantastisk blomning, rumsbildare eller höstfägring?

Vill du att din trädgård ska bli det du drömmer om? Tror du att förutsättningarna finns att få sköna rum att vistas i, fantastisk blomning, rumsbildare eller höstfägring?

Jag har kunskapen som gör att jag kan bedöma om växtplatsen är den rätta. Med en riktig och väl utförd plantering, med jordbearbetning och tillförsel av rätta material, vet du att det blir rätt och på växternas villkor. Det sätter det igång att växa, och du får en trädgård som utvecklas och ökar sitt värde från dag 1. Både för ditt livsrum och i fastighetsvärde. Utan att öka fastighetsskatten.

När du ber mig plantera och anlägga nya rabatter vet du att det blir rätt och på växternas villkor. För att du ska få se de växterna du älskar. I din trädgård…

Kontakta mig för att ta reda på var vi ska börja; är det ett designuppdrag som vi inleder med? Eller med planerade växter levererar jag, bearbetar jorden, tillför jordförbättring och utför planteringen. Du kan få hjälp med all typ av plantering; från perenner, buskar och häckar till fruktträd och prydnadsträd.

Close